Individuální terapie / Dětský psychiatr

Dětský psychiatr

Pedopsychiatrická poradna a ambulance poskytuje péči o děti a adolescenty od předškolního věku až po 18 let, a to v jakékoliv potřebné oblast (rodina, kolektiv, škola, osobnostní zrání).

V rámci ambulance zajišťujeme i potřebná psychofarmaka.

Kdo: doc. MUDr. Eva Malá CSc.

pondělí, středa

kontakt: 221 633 635

Kdo: MUDr. Ludmila Bartůšková

kontakt: 221 633 635

doc. MUDr. Eva Malá

doc. MUDr. Eva Malá

MUDr. Ludmila Bartůšková

MUDr. Ludmila Bartůšková